เครื่องมือเจาะ

 

เครื่องมือเจาะ (DRILL TOOLS) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเจาะชิ้นงานที่เป็นโลหะหรือไม้ เพื่อให้ได้รูตามที่ต้องการ มีดังนี้ คือ

 

สว่าน ( DRILLS)

สว่านเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานช่างทุกสาขา ใช้สำหรับเจาะรูเพื่อใส่นอต สกรู เดือย มีหลายแบบ ดังนี้

•  สว่านข้อเสือ (BIT BRACE) เป็นเครื่องมือเจาะรูที่ออกแบบใช้ร่วมกับดอกสว่านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 – 25 มม. สว่านข้อเสือมีลักษณะพิเศษคือ คันสว่านมีลักษณะคล้ายตัวยู (U) เป็นการเพิ่มระยะการหมุนได้กว้างได้แรงเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับใช้เจาะไม้

 

รูปแสดงสว่านข้อเสือ (มนตรี และศิริรัตน์. งานช่าง, 2548:3 1 )

•  สว่านเฟือง หรือสว่านจาน (HAND DRILL) เป็นเครื่องมือเจาะรูที่ออกแบบให้ใช้ร่วมกับดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ใช้เจาะรูให้มีขนาดตามต้องการ เพื่อนำรูวัสดุหรือรูยึดอุปกรณ์ประกอบชิ้นงาน เช่น นอต ตะปู

 

รูปแสดงสว่านเฟือง (มนตรี และศิริรัตน์. งานช่าง, 2548:3 1 )

 

•  สว่านไฟฟ้า (ELECTRIC DRILL) เป็นเครื่องมือเจาะแบบเครื่องจักร (MACHINE TOOLS) ใช้กำลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ในการเจาะรูในงานโลหะหรืองานไม้ ปัจจุบันสว่านไฟฟ้าเป็นที่นิยมและใช้กันมากกว่าสว่านชนิดอื่น ๆ เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประสิทธิภาพการทำงานสูง

รูปแสดงสว่านไฟฟ้า (อารมณ์.ภาพถ่ายดิจิตอล, 2550)

วิธีการใช้สว่าน

•  ก่อนเจาะทุกครั้งควรใช้เหล็กตอกนำศูนย์ตรงจุดที่ต้องการเจาะ เพื่อให้ดอกสว่านลงถูกตำแหน่ง

•  ควรจับเครื่องเจาะให้กระชับและตรงจุดที่เจาะ

•  การเจาะต้องออกแรงกดให้สัมพันธ์กับการหมุน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

•  ในการเจาะชิ้นงานให้ทะลุทุกประเภทจะต้องมีวัสดุรองรับชิ้นงานเสมอ

•  ควรเลือกใช้ดอกสว่านให้เหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน

•  ไม่ควรใช้ดอกสว่านผิดประเภท เช่น ดอกสว่านเจาะคอนกรีตไม่ควรนำไปเจาะเหล็ก เป็นต้น

การจัดเก็บและบำรุงรักษา

•  ตรวจสอบตรวจซ่อมสว่านให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•  ทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง

•  ก่อนนำไปเก็บให้ชโลมนำมันเครื่องใสทุกครั้ง

 

สิ่ว (CHISELS)

สิ่วเป็นเครื่องมือใช้สำหรับเจาะไม้ แต่งปากไม้ มีหลายชนิด ดังนี้

•  สิ่วปากบาง (Parting Chisel) สิ่วปากบางเป็นเครื่องมือตัดแต่งไม้ชนิดหนึ่งที่ออกแบบใบสิ่ว ให้มีความคมมากกว่าสิ่วเจาะ มุมของใบสิ่ว 25-30 องศา เหมาะสำหรับเจาะ เฉือน แต่งระดับผิวไม้ให้เรียบ

รูปแสดงสิ่วปากบาง (มนตรี และศิริรัตน์. งานช่าง, 2548:31 )

 

•  สิ่วเจาะ (Mortise Chisel) สิ่วเจาะเป็นเครื่องมือตัดแต่งไม้ชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบใบสิ่วไว้ใช้เจาะแต่งไม้ให้เป็นรู มีความคมและแข็งแรง

 

รูปแสดงสิ่วเจาะ (มนตรี และศิริรัตน์. งานช่าง, 2548:30 )

 

•  สิ่วเล็บมือ (Gouge Chisel) สิ่วเล็บมือเป็นเครื่องมือตัดแต่งไม้ชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบใบสิ่วคล้ายเล็บมือ จึงเรียกว่า “ สิ่วเล็บมือ ” ใช้สำหรับเจาะ เฉือน แชะ ตกแต่งผิวไม้ให้เป็นร่องโค้งมนหรือกลม สิ่วเล็บมือมี 2 แบบ คือ แบบมุมโค้งภายนอกและแบบมุมโค้งภายใน

รูปแสดงสิ่วเล็บมือ (มนตรี และศิริรัตน์. งานช่าง, 2548:30 )

 

วิธีการใช้สิ่ว

•  การใช้สิ่วทุกชนิดในการทำงาน จะต้องจับด้ามสิ่วให้กระชับและตรงกับรอยที่ต้องการเจาะหรือตกแต่ง

•  การตอกสิ่วเพื่อเจาะชิ้นงาน ควรให้สิ่วกินเนื้อไม้แต่เพียงเล็กน้อยจนครอบคลุมร่องที่จะเจาะแล้วจึงทำการเจาะ ทั้งนี้การเจาะแต่ละครั้งไม่ควรเจาะให้ลึกทีเดียว เพราะจะทำเกิดอันตรายได้

•  การใช้สิ่วปากบางตกแต่งชิ้นงานต้องแน่ใจว่าชิ้นงานที่จะปฏิบัติปราศจากเศษโลหะหรือตะปูซึ่งจะทำให้ปากสิ่วบิ่นหรือหักได้ และอาจทำให้เกิดอันตราย

•  ไม่ควรนำสิ่วไปใช้งานผิดประเภท เพราะอาจทำให้สิ่วเสียหายได้

การจัดเก็บและบำรุงรักษา

•  ตรวจสอบตรวจซ่อมสิ่วให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•  ทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง

•  ก่อนนำไปเก็บให้ชโลมนำมันเครื่องใสทุกครั้ง